๑๙๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๓๐  น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ สถจ.และ อปท.ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม  และสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน ๒ แห่ง ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด